Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
05.02.2021 Zmluva o spolupráci
Zazmluvnenie zdravot. pracovníkov počas testovania
183
0.00 Obec Divina
Divina 50, 013 31 Divina
detail
01.02.2021 Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N11135-01/21
Platobný terminál
136
0.00 Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
detail
21.01.2021 Zmluva o spolupráci
Zazmluvnenie zdravot. pracovníkov počas testovania
1
0.00 Obec Divina
Divina 50, 013 31 Divina
detail