Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2020 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20205002_Z
Predĺženie lehoty dodania tovaru
1219
0.00 Škola.sk, s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
detail
28.12.2020 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20205405_Z
Predĺženie lehoty dodania tovaru
1220
0.00 Škola.sk, s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
detail
21.12.2020 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. Z20205004_Z
Predĺženie lehoty dodania tovaru
1204
0.00 X logistics, s.r.o.
Dvorčianska 815, 949 05 Nitra
detail
17.12.2020 Darovacia zmluva
Darovanie nehnuteľností
1208
0.00 Ing. arch. Ján Barník
Dlhé Pole 1149
detail
03.12.2020 Zmluva o úvere č. 500/545/2020
Poskytnutie úveru na výstavbu Domu seniorov - Dlhé Pole
1104
600,000.00 Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37
detail
27.11.2020 Rámcová zmluva o vykonávaní opráv a servisu motorového vozidla

1083
0.00 AT, a.s.
Dlhá 84, 010 01 Žilina
detail
13.11.2020 Dohoda č. 20/25/010/40

1040
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
13.11.2020 Dohoda č. 20/25/012/14
Aktivačné práce v obci
1041
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
09.11.2020 Dodatok k Zmluve o poskytnutí služby, elektr. prípojky na zdroj pitnej vody
Zmeny výšky ročnej platby
1039
150.00 Ing. Monika Gabčíková
Dlhé Pole 383
detail
02.11.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Návratná finančná výpomoc obci
1001
38,538.00 Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
detail
23.10.2020 Kúpna zmluva č. 04125/2020-PKZ-K40319/20.00
Kúpa pozemku na zberný dvor
1064
5,516.42 Slovenský pozemkový fond
Búdková 36, 817 15 Bratislava
detail
20.10.2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_106/2020

968
0.00 IVes, organizácia pre informatiku verejnej správy
Čs. armády 20, 040 01 Košice
detail
02.10.2020 Zmluva č. 81/2020 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
Prevod vlastníctva pozemkov pre čerpacie stanice - kanalizácia
897
0.00 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
detail
02.10.2020 Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

887
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
21.09.2020 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20205004_Z
Úprava lehoty dodania tovarov/služieb
853
0.00 X logistics, s.r.o.
Dvorčianska 815, 949 05 Nitra
detail
21.09.2020 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20205405_Z
Úprava lehoty dodania tovarov/služieb
854
0.00 Škola.sk, s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
detail
21.09.2020 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20205002_Z
Úprava lehoty dodania tovarov/služieb
855
0.00 Škola.sk, s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
detail
28.08.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3
Zmena riešenia odvádzania odpadových vôd
768
0.00 FD Management, s.r.o.
Seberíniho 4, 821 03 Bratislava
detail
15.08.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

796
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
05.08.2020 Dodatok č. 29/2020 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov

700
0.00 Považské múzeum v Žiline
Topoľová č. 1, 010 03 Žilina
detail
22.07.2020 Zmluva o dielo 3/2020
Výstavba Domu seniorov
659
708,567.83 FD Management, s.r.o.
Seberíniho 4, 821 03 Bratislava
detail
13.07.2020 Zmluva o municipálnom úvere _eurofondy (A) 02/006/20

620
0.00 Prima banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
13.07.2020 Mandátna zmluva č. 02/005/20
Banková záruka na Dom seniorov Dlhé Pole
621
600,000.00 Prima banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
02.07.2020 Zmluva o servisnom prenájme rohoží
Prenájom rohože
577
12.56 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 917 01 Trnava
detail
02.07.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov

578
150.00 Sanarelax, s.r.o.
Kravárska 1113, 013 32 Dlhé Pole
detail
10.06.2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno

501
0.00 Obec Svederník, Obec Strečno, Obec Stráňavy, Obec Hôrky, Obec Bitarová, Obec Brezany, Obec Ovčiarsko, Obec Horný Hričov, Obec Divina, Obec Divinka
Svederník
detail
15.05.2020 Zmluva o dielo 2/2020

0
2,048.00 Dušan Vajda
Poľná 277, 013 02 Nededza
detail
02.04.2020 Kúpna zmluva č. 2020/099
Kúpa motorového vozidla
302
16,800.00 AT, a.s.
Dlhá 84, 010 01 Žilina
detail
15.02.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

169
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
03.02.2020 Zmluva o dielo 1/2020
Projekt pre stavebné povolenie "Dom seniorov Dlhé Pole"
228
4,900.00 Ing. Soňa Babalová APROJEKT
956 11 Dvorany nad Nitrou 52
detail
19.01.2020 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
Hudobné vystúpenie
103
3,500.00 Agentura Kristina Music s.r.o.
Vajkovce 149, 044 43 Vajkovce
detail