Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
14.12.2019 Zmluva o službách č. 121219/1

1261
600.00 OPEN DOOR, s. r. o.
Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa
detail
14.12.2019 Dodatok ku Kúpnej zmluve V 7697/2019 o prevode nehnuteľnosti
Predaj nehnuteľnosti
1305
3,617.60 Ján Šimulák, Katarína Šimuláková
Dlhé Pole
detail
25.11.2019 Dodatok č. 1 vykonávacej zmluvy k rámcovej dohode o zabezpečení komunálnych služieb
Úprava jednotkových cien
1168
0.00 T+T, a.s.
Andreja Kmeťa č. 18, 010 01 Žilina
detail
04.11.2019 Dohoda č. 19/25/010/12 o pomoci v hmotnej núdzi

1059
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
28.10.2019 Dohoda č. 19/25/52A/114

1040
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
02.10.2019 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
Predaj nehnuteľnosti
974
3,480.00 Jozef Oravčík, Emília Oravčíková
Dlhé Pole
detail
02.10.2019 Zmluva o dodávke elektriny
Dodávka elektriny
1306
0.00 BCF ENERGY, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
detail
30.09.2019 Dodatok č. 2 k zmluva o dielo č. 3/2019

952
0.00 FD Management, s.r.o.
Seberíniho 4, 821 03 Bratislava
detail
11.09.2019 Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 080819
Vykonanie verejného obstarávania
877
1,200.00 Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
detail
02.09.2019 Dodatok k ZoD z 12.8.2019
Dažďová kanalizácia na parc. č. 2902
882
0.00 SM - Služby, s.r.o.
Alexyho 13/1, 010 03 Žilina
detail
28.08.2019 Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
847
1,090.00 Mgr. Zuzana Kolláriková
Dlhé Pole
detail
23.08.2019 Zamestnávateľská zmluva

843
0.00 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
detail
14.08.2019 Zmluva o nájme pozemku
Nájom pozemku CKN č. 1664/2
803
1.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
14.08.2019 Kúpna zmluva na dodávku tovaru
Dodávka stavebného materiálu
828
21,129.74 JaPS, s.r.o.
Jánošíková 536/43, 015 01 Rajec
detail
14.08.2019 Zmluva o dielo
Dažďová kanalizácia v obci Dlhé Pole na parc. č. 2902
829
22,267.92 SM - Služby, s.r.o.
Alexyho 13/1, 010 03 Žilina
detail
10.08.2019 Dodatok č. 24/2019 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2018
Doba trvania výpožičky a skončenia
1194
0.00 Považské múzeum v Žiline
Topoľová č. 1, 010 03 Žilina
detail
08.08.2019 Zmluva o grantovom účte

804
0.00 Prima banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
07.08.2019 Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
774
1,400.00 Ján Šimulák, Katarína Šimuláková
Dlhé Pole
detail
13.07.2019 Zmluva o dielo 4/2019
Vybudovanie detského ihriska pri MŠ
802
9,198.00 Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
detail
03.07.2019 Zmluva o dielo c.3/2019
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy
668
198,574.04 FD Management, s.r.o.
Seberíniho 4, 821 03 Bratislava
detail
03.07.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2019

669
0.00 FD Management, s.r.o.
Seberíniho 4, 821 03 Bratislava
detail
02.07.2019 Dodatok č. 1 k dohode č. 19/25/50J/12

660
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
27.06.2019 Dohoda c. 19/25/52A/103

661
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
21.06.2019 Dodatok ku kúpnej zmluve V 2730/2019 o prevode nehnuteľnosti

559
0.00 Gabčíková Anna
Dlhé Pole
detail
30.05.2019 Zmluva o dielo 2/2019
Rekonštrukcia prístupového chodníka k MŠ
684
1,638.00 Jozef Golis
Dlhé Pole 249
detail
23.05.2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno

494
0.00 Spoločný obecný úrad
Strečno
detail
20.05.2019 Zmluva o dielo c. 1/2019

683
2,182.00 Dušan Vajda
Poľná 277, 013 02 Nededza
detail
18.05.2019 Zmluva o grantovom účte

489
0.00 Prima banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
05.04.2019 Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
336
1,150.00 Ing. Karol Lalík
Banská Bystrica
detail
30.03.2019 Zmluva o službách 290319/1
Vypracovanie žiadosti o príspevok z Environmentálneho fondu
356
900.00 OPEN DOOR, s. r. o.
Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa
detail
26.03.2019 Dodatok č. 1 k dohode č.18/25/50J/44

277
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
26.03.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

283
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
25.03.2019 Dohoda č. 19/25/50J/12

274
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
25.03.2019 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/25/50J/50

276
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
22.03.2019 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo č. 112015/PS
Ukončenie platnosti zmluvy
267
0.00 COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
detail
13.03.2019 Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
246
1,440.00 Anna Gabčíková
Dlhé Pole
detail
10.03.2019 Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve

247
250.00 TENDERnet s.r.o.
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
detail
14.02.2019 Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
175
100.00 Edita Adamčíková
Dlhé Pole
detail
11.02.2019 Dodatok k dohode č. 18/25/50J/50

342
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
10.01.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

258
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail