Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.11.2018 Dohoda č. 18/25/50J/50
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
1228
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
28.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/KPŽSK-2018
Dlhopoľskí páni majstri II - Drotárov dom
1235
1,000.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
28.09.2018 Dohoda č.18/25/50J/44

1020
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
27.09.2018 Dohoda č.18/25/012/38

1003
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
27.09.2018 Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
0
196.00 Dušan Dujčík
Dlhé Pole
detail
25.09.2018 Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
0
212.00 Emília Gjablová
Dlhé Pole
detail
09.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dotácia na úpravu a tvorbu verejného priestoru pred Zdravotným strediskom v obci Dlhé Pole
827
1,517.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
17.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Spracovanie osobných údajov
777
0.00 MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
29.06.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete

747
0.00 SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
detail
28.06.2018 Zmluva o dielo
Búracie práca
722
13,800.00 QPI TRADE s.r.o.
Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina
detail
28.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Múzeum drotárstva v Baklovom dome
583
5,000.00 Juraj Šerík
Hurbanova 160/48, 022 04 Čadca
detail
26.05.2018 Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov
Ochrana osobných údajov
1053
0.00 Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
detail
03.04.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

351
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
28.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

336
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
12.03.2018 Zmluva o OTP a Výkon funkcie Zodpovednej osoby
Ochrana osobných údajov
271
280.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169 , 01003 Žilina
detail
12.03.2018 Zmluva o dielo
Oprava strechy zdravotného strediska
301
12,546.05 LB-VEGA, s.r.o.
Malobytčianska 1421, 014 01 Bytča
detail
12.03.2018 Mandátna zmluva
Spracovanie projektu
261
500.00 Veriton, s.r.o.
Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava
detail
09.03.2018 Licenčná zmluva
Licencia na používanie softwaru TENDERnet
309
250.00 TENDERnet, s.r.o.
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
detail
12.02.2018 Dodatok č.04 k zmluve o dodávke plynu
Dodávka plynu
120
0.00 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
detail
24.01.2018 Zmluva o dodávke plynu
dodávka plynu podľa cenníka dodávateľa
88
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
detail
17.01.2018 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Audítorské služby
49
1,633.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29, 01008 Žilina
detail
02.01.2018 Mandátna zmluva
Úprava práv a povinností zmluvných strán v súv.s poskytovaním služieb
31
80.00 INGSTAV ŽILINA s.r.o.
Ul. Republiky č.34, 01001 Žilina
detail