Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
20.12.2017 Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
62
40.00 Slovenský pozemkový fond Bratislava
R.O. Žilina, Sad SNP 667/10, 01001 Žilina
detail
28.11.2017 Darovacia zmluva
prevod darovanej veci
83
0.00 Ing. Marián Venclík
Turecká 257, 976 02 Turecká
detail
25.10.2017 Dohoda č. 17/25/010/079
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
1071
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 01001 Žilina
detail
28.06.2017 Dohoda o poskytnutí príspevku
príspevok
1001
5,000.00 LESY Slovenskej republiky, š.p.
SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
07.06.2017 Mandátna zmluva
Inžinierska činnosť
582
900.00 JM. Investing, s.r.o.
Terchová 2115, 01306
detail
29.05.2017 Dohoda č. 20/§ 52a/2017/NP V AOTP - 2
Úprava práv a povinností
498
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
09.05.2017 Zmluva o dielo
Dodávka kamerového systému CCTV
422
11,230.00 Marek Horník - TELESYS
Kunerad 186
detail
26.04.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájom na prízemí Zdravotného strediska o výmere 61,94m2
423
0.00 Inna Manchenko
ul. Ivana Bohuna 81-20, Žlté Vody, Dnepropetrovská oblasť, Ukrajina, prechodne: Vajanského 2691/24, 01001 Žilina
detail
15.03.2017 Zmluva č. 3/ZA/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
305
11,250.00 MV SR - Okresný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
detail
01.02.2017 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke predmetov č.2/2013 zo dňa 31.1.2013
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
2017
0.00 Považské múzeum v Žiline
Topoľová č.1, Žilina, 010 03
detail
26.01.2017 Zmluva o dielo č. SB2601/2017
Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
2017
1,496.00 Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
detail
23.01.2017 Zmluva o dielo
Oprava elektroinštalácie v telocvični ZŠ
2017
29,634.89 SEKOP Žilina, s.r.o.
Hollého 375/41, 01001 Žilina
detail