Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
19.12.2016 Mandátna zmluva
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania, elektronického trhoviska
2017
80.00 INGSTAV ŽILINA s.r.o.
Ul. Republiky č.34, 01001 Žilina
detail
07.12.2016 Dodatok č.2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
Zriadenie Spoločného obecného úradu Strečno (cena je na 1 obyvateľa)
1319
2.85 Obce: Strečno, Stráňavy, Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko, Horný Hričov, Dlhé Pole, Svederník, Divina, Divinka
obce
detail
16.11.2016 Dohoda č.16/25/010/70
Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
1222
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
17.10.2016 Zmluva o dielo 1102016
Oprava elektroinštalácie na stavbe ZŠ
1079
7,411.96 SEKOP Žilina, s.r.o.
Hollého 375/41, 010 01 Žilina
detail
12.09.2016 Zmluva o dielo
Zmluva o dielo na uskutočnenie prác - rekonštrukcia strechy telocvične v ZŠ Dlhé Pole
966
24,896.38 ENERGO-MONT PLUS, s.r.o.
Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica
detail
05.09.2016 Zmluva o dielo 01/2016
Rekonštrukcia komunikácie
928
17,221.50 STAVMO J+M, s.r.o.
V.Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
detail
31.08.2016 Dodatok č.1 k mluve č. 20130101a
Poskytovanie služieb bezpečnostnotechnickej služby
929
240.00 BENMAR s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
09.08.2016 Zmluva o poskytovaní služieb

841
2,500.00 Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
detail
07.07.2016 Mandátna zmluva
Služby a súčinnosť pri plnení zmluvy o výmene okien na objekte MŠ
704
350.00 Veriton, s.r.o.
Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava
detail
07.07.2016 Zmluva o dielo
Výmena okien na objekte MŠ
705
101,317.92 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
detail
04.07.2016 Dohoda č.09/2016/09
Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR.
888
3,500.00 LESY SR, š.p.
Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
22.06.2016 Zmluva o dielo
Zhromažďovanie a zber elektroodpadov / cena za 1 kg/
703
0.03 METAL SERVIS Recykling s.r.o.
Príboj 549, 976 03 Slovenská Ľupča
detail
20.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
nakladanie s odpadmi
650
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
13.06.2016 Zmluva o poskytovaní služieb
Konzultačné, poradenské a ďaľšie služby týkajúce sa miestnej samosprávy
641
0.00 EuroPro Slovensko, n.o.
Na kopci 652/3, 01001 Žilina
detail
03.06.2016 Dohoda č.13/§52/2015
Dodatok k dohode č.13/§52/2015 zo dňa 22.12.2015
603
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
18.04.2016 Zmluva o výpožičke
Výpožička nehnuteľností - nebytových priestorov
509
0.00 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhé Pole
013 32 Dlhé Pole
detail
23.03.2016 Dodatok č.1 k mluve o zriadení spoločného obecného úradu Strečno
dodatok - dohoda o výške príspevku na 1 obyvateľa
418
2.30 Obce: Strečno, Stráňavy, Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko, Horný Hričov, Svederník, Divina, Divinka
Sídla jednotlivých obcí
detail
03.03.2016 Dohoda č.12/2016/§54-ŠnZ
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
250
4,986.01 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
26.01.2016 Dohoda č.13/§52/2015
Dohoda č.13/§52/2015 zo dňa 22.12.2015
481
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail