Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
22.12.2014 Dodatok č.1/2014 k dohode č.13
Vykonávanie aktivačných činností
0
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
28.10.2014 Zmluva o dielo č.5/2014
Výmena autobusových zástavok v obci Dlhé Pole (2ks)
1371
0.00 INTERDACH, s.r.o.
Forbaky-Klukany 1052, 013 32 Dlhé Pole
detail
13.10.2014 Zmluva o poskytnutí služieb
Vypracovanie žiadostí o dotácie z Enviromentálneho fondu
1380
240.00 Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, 01001 Žilina
detail
09.10.2014 Dodatok k V 6036/2014 uzatvorený v zmysle OZ
Dodatok k zmluve z 28.7.2014
1079
0.00 Peter Ďuráčik
Dlhé Pole 1107
detail
17.09.2014 Zmluva o dielo
Výmena autobusových zástavok v obci Dlhé Pole (4ks)
1057
0.00 INTERDACH, s.r.o.
Forbaky-Klukany 1052, 013 32 Dlhé Pole
detail
17.09.2014 Zmluva o prenájme
Prenájom priestorov materskej školy
1376
1.00 Súkromné centrum voľného času, Lombardíniho 26, 014 01 Bytča
Lombardíniho 26, 014 01 Bytča
detail
16.09.2014 Zmluva o poskytnutí služby
Opatrenia na ochranu pred povodňami a regulácia potoka v Dlhom Poli
900
9,225.00 M-STAV Servis, s.r.o.
Červený Kameň 291, 018 56 Červený Kameň
detail
09.09.2014 Zmluva o dielo
Preprava a zneškodňovanie odpadu
866
0.00 Eduard Mittelham
Doparku 8, 010 03 Žilina
detail
27.08.2014 Dohoda č. 13/§52/2014
Dohoda č. 13/§52/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
853
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
15.08.2014 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Dušan Horčičiak - nehnuteľnosť E-KN č.4696
770
2,345.00 Dušan Horčičiak a Jana Horčičiaková
Dlhé Pole 39
detail
14.08.2014 Mandátna zmluva
Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania
852
2,800.00 Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
detail
28.07.2014 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Peter Ďuráčik - nehnuteľnosť E-KN č.7209
742
638.00 Peter Ďuráčik
Dlhé Pole 1107
detail
23.07.2014 Dodatok k V 3231/2014
Dodatok ku kúpnej zmluve
743
105.00 Milan Paraík
Dlhé Pole 570
detail
17.07.2014 Dohoda o poskytnutí príspevku z MF LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
Dohoda o poskytnutí príspevku
759
1,500.00 LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
15.07.2014 Zmluva o poskytnutí služieb
Vypracovanie žiadostí o dotácie z Enviromentálneho fondu
771
200.00 Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, 01001 Žilina
detail
14.07.2014 MIKROREGIÓN HRIČOV - ROZHODNUTIE - Okresný úrad Žilina
ROZHODNUTIE
766
0.00 MIKROREGIÓN HRIČOV
Horný Hričov 191, 013 42
detail
07.07.2014 Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov
Zapožičiavanie, správa a využívanie reklamného zariadenia
640
0.00 ARDSYSTÉM, s.r.o.
P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
detail
04.07.2014 Zmluva o poskytovaní služieb
Služby spojené s projektom Opatrení na ochranu pred povodňami...
630
19,000.00 Euro Dotácie a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
detail
02.06.2014 Dohoda
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
490
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
02.06.2014 Dohoda
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
519
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
22.04.2014 Kúpna zmluva - Milan Paraík
predaj podielu 1/8 na nehnuteľnosti CKN 1072
20140422
105.00 Milan Paraík
Dlhé Pole 570
detail
01.04.2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru na výkon zdravotníckej starostlivosti
Zmluva o nájme nebytového priestoru
741
0.00 MUDr. Eva Koišová
Švecová 507/50, 014 01 Bytča
detail
01.04.2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru na výkon zdravotníckej starostlivosti
Zmluva o nájme nebytového priestoru
765
0.00 MUDr. Ida Benešová
Dlhé Pole 206
detail
31.03.2014 Dohoda o urovnaní
Parcela C - KN 4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 823m2
577
0.00 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmeská 71, 010 83 Žilina
detail
25.03.2014 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1292/2013
Dodatok k zmluve (cena je za 1 štvrťtok)
271
225.00 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
10.03.2014 Nájomná zmluva
Prenájom telekomunikačného stožiara (cena za 1 rok)
261
100.00 HMZ Rádiokomunikácie s.r.o.
Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
detail
04.03.2014 Dodatok č. 01/2014
Dodatok č. 01/20142 k zmluve č. 06/2011 na dodávku projektovej dokumentácie
851
0.00 AQUABEST - Ing. Miroslav Remiš
Brodno č.10, 010 14 Žilina
detail
22.01.2014 Kúpna zmluva - Tomáš Kršiak
Predaj nehnuteľnosti
2014
850.50 Tomáš Kršiak
Dlhé Pole
detail