Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
16.12.2013 Kúpna zmluva - Mária Šurabová
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť
868
889.00 Mária Šurabová
Dlhé Pole 652
detail
12.12.2013 Zmluva o úrazovom poistení
Úrazové poistenie
1243
19.50 Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
05.12.2013 Zmluva o poskytnutí vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Poskytovanie súborov údajov
1209
0.00 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
detail
13.11.2013 Dohoda č. 04 - na vykonávanie aktivačných činností
Aktivačné činnosti
1146
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
18.10.2013 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
Webová aplikácia "Geosense Geoportal"
990
430.00 Geosense SK s.r.o.
Michalovská 346/3, 040 01 Košice
detail
09.10.2013 Dodatok č.03 k zmluve o dodávke plynu
dodávka plynu
913
0.00 SPP , a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
detail
29.07.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV Slovenskej republiky
Dohoda o poskytnutí príspevku
3
3,000.00 LESY Slovenskej republiky, š.p.
Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
28.06.2013 Dodatok č.2 k Zmluve o Dielo zo dňa 24.6.2008, vrátane dodatku č.1 z 6.5.2009
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Dlhé Pole
20130628
276.00 SENSIM, s.r.o.
Hollého 372/33, 01001 Žilina
detail
28.06.2013 Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 24.6.2013 vr. dodatku č.1 zo dňa 6.5.2013
Dodatok č.2 k zmluve o dielo
626
276.00 SENZIM, s.r.o.
Hollého 372/33, 010 01 Žilina
detail
19.06.2013 Kúpna zmluva
Odpredaj nehnuteľnosti - parcely
20130619
133.00 Mária Mikolášiková
Kravárska 797
detail
21.05.2013 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb a dodatok č.1 k zmluve
Audítorske služby
427
1,500.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29
detail
09.05.2013 Zmluva o poskytnutí služby, elektrickej prípojky na zdroj pitnej vody na Záhradách - Obec Dlhé Pole
Elektrická prípojka
385
50.00 Ing. Monika Gabčíková
Dlhé Pole 383, 013 32 Dlhé Pole
detail
10.04.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
0
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 01001 Žilina
detail
18.03.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodávka el.energie
0
0.00 Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
detail
11.03.2013 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
212
0.00 MADE spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
01.03.2013 Poistná zmluva
ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
4294967295
330.00 Generali Slovensko poisťovňa , a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
28.02.2013 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva o prevode vlastníczva nehnuteľností
20130228
1,410.50 Ľudmila Fučková
Dlhé Pole , 013 32 Dlhé Pole
detail