Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
28.12.2012 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby
Bezpečnostnotechnické služby (cena je za 3 mesiace)
20130101
130.00 BENMAR, s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
16.11.2012 DOHODA č. 06/2012/09
Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p. Banská Bystrica
0
3,000.00 LESY SR, š.p.
Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
25.10.2012 Zmluva o dielo
Rekonštrukcia obecného vodovodu
1003
500.00 SENSIM, s.r.o.
Hollého 372/33, 010 01 Žilina
detail
24.09.2012 Zmluva o vykonaní diela 1/2012
Stavebné úpravy - rekonštrukcia miestnej komunikácie Dlhé Pole dolný koniec COOP Jednota
0
23,522.26 STAVMO J+M, s.r.o.
ul. V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
detail
10.09.2012 Zmluva o dielo č. O/444/12
Odber odpadu / Cena je za odber 1 kg odpadu
0
0.03 METAL SERVIS Recykling s.r.o.
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
detail
26.07.2012 Zmluva o dielo č. 59/2012/3
Zhotovenie zdravotného strediska Dlhé Pole
807
166,960.59 I.B.S., spol. s r.o.
J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
detail
26.07.2012 Zmluva o dielo č. 59/2012/3 - príloha
Zhotovenie zdravotného strediska Dlhé Pole
807
0.00 I.B.S., spol. s r.o.
J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
detail
01.06.2012 Mandátna zmluva
Mandátna zmluva so zámerom uskutočniť verejné obstarávanie na zabezpečenie stavebných prác pre predmet zákazky "Zdravotné stredisko - Dlhé Pole"
514
2,160.00 LEGAL TENDER s.r.o.
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
detail
31.05.2012 Mandátna zmluva
Mandátna zmluva so zámerom uskutočniť opatrenia pred povodňami
472
2,083.33 LEGAL TENDER s.r.o.
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
detail
30.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1919
Zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
509
0.00 T+T, a.s.
A. Kmeťa č.18, 010 01 Žilina
detail
30.05.2012 Dohoda č. 40/§ 50j/2012
Poskytovanie príspevku na podporu zamestnanosti
510
4,619.25 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
25.04.2012 Dodatok č. 01/2012
Dodatok č. 01/2012 k zmluve č. 06/2011 na dodávku projektovej dokumentácie
0
21,960.00 AQUABEST - Ing. Miroslav Remiš
Brodno č.10, 010 14 Žilina
detail
02.04.2012 Dohoda č. 17/§ 50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
Príspevok na podporu zamestnanosti
17
2,309.61 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail