Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
11.09.2019 Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 080819
877/2019
1,200.00 Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
detail
02.09.2019 Dodatok k ZoD z 12.8.2019
882/2019
0.00 SM - Služby, s.r.o.
Alexyho 13/1, 010 03 Žilina
detail
28.08.2019 Kúpna zmluva
847/2019
1,090.00 Mgr. Zuzana Kolláriková
Dlhé Pole
detail
23.08.2019 Zamestnávateľská zmluva
843/2019
0.00 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
detail
14.08.2019 Zmluva o nájme pozemku
803/2019
1.00 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
detail
14.08.2019 Kúpna zmluva na dodávku tovaru
828/2019
21,129.74 JaPS, s.r.o.
Jánošíková 536/43, 015 01 Rajec
detail
14.08.2019 Zmluva o dielo
829/2019
22,267.92 SM - Služby, s.r.o.
Alexyho 13/1, 010 03 Žilina
detail
08.08.2019 Zmluva o grantovom účte
804/2019
0.00 Prima banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
07.08.2019 Kúpna zmluva
774/2019
1,400.00 Ján Šimulák
Dlhé Pole
detail
13.07.2019 Zmluva o dielo 4/2019
802/2019
9,198.00 Intersystem EU s.r.o.
Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
detail
03.07.2019 Zmluva o dielo c.3/2019
668/2019
198,574.04 FD Management, s.r.o.
Seberíniho 4, 821 03 Bratislava
detail
03.07.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2019
669/2019
0.00 FD Management, s.r.o.
Seberíniho 4, 821 03 Bratislava
detail
02.07.2019 Dodatok č. 1 k dohode č. 19/25/50J/12
660/2019
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
27.06.2019 Dohoda c. 19/25/52A/103
661/2019
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
21.06.2019 Dodatok ku kúpnej zmluve V 2730/2019 o prevode nehnuteľnosti
559/2019
0.00 Gabčíková Anna
Dlhé Pole
detail
30.05.2019 Zmluva o dielo 2/2019
684/2019
1,638.00 Jozef Golis
Dlhé Pole 249
detail
23.05.2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Strečno
494/2019
0.00 Spoločný obecný úrad
Strečno
detail
20.05.2019 Zmluva o dielo c. 1/2019
683/2019
2,182.00 Dušan Vajda
Poľná 277, 013 02 Nededza
detail
18.05.2019 Zmluva o grantovom účte
489/2019
0.00 Prima banka Slovensko,a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
05.04.2019 Kúpna zmluva
336/2019
1,150.00 Ing. Karol Lalík
Banská Bystrica
detail
30.03.2019 Zmluva o službách 290319/1
356/2019
900.00 OPEN DOOR, s. r. o.
Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa
detail
26.03.2019 Dodatok č. 1 k dohode č.18/25/50J/44
277/2019
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
26.03.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
283/2019
0.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
detail
25.03.2019 Dohoda č. 19/25/50J/12
274/2019
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
25.03.2019 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/25/50J/50
276/2019
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
22.03.2019 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo č. 112015/PS
267/2019
0.00 COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
detail
13.03.2019 Kúpna zmluva
246/2019
1,440.00 Anna Gabčíková
Dlhé Pole
detail
10.03.2019 Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve
247/2019
250.00 TENDERnet s.r.o.
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
detail
14.02.2019 Kúpna zmluva
175/2019
100.00 Edita Adamčíková
Dlhé Pole
detail
11.02.2019 Dodatok k dohode č. 18/25/50J/50
342/2019
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
10.01.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
258/2019
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
28.11.2018 Dohoda č. 18/25/50J/50
1228/2018
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
28.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/KPŽSK-2018
1235/2018
1,000.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
28.09.2018 Dohoda č.18/25/50J/44
1020/2018
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
27.09.2018 Dohoda č.18/25/012/38
1003/2018
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
27.09.2018 Kúpna zmluva
KZ2/2018
196.00 Dušan Dujčík
Dlhé Pole
detail
25.09.2018 Kúpna zmluva
KZ1/2018
212.00 Emília Gjablová
Dlhé Pole
detail
09.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
827/2018
1,517.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
17.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
777/2018
0.00 MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
detail
29.06.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete
747/2018
0.00 SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
detail
28.06.2018 Zmluva o dielo
722/2018
13,800.00 QPI TRADE s.r.o.
Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina
detail
28.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
583/2018
5,000.00 Juraj Šerík
Hurbanova 160/48, 022 04 Čadca
detail
26.05.2018 Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov
1053/2018
0.00 Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
detail
03.04.2018 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
351/2018
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
28.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
336/2018
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
12.03.2018 Zmluva o OTP a Výkon funkcie Zodpovednej osoby
271/2018
280.00 BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169 , 01003 Žilina
detail
12.03.2018 Zmluva o dielo
301/2018
12,546.05 LB-VEGA, s.r.o.
Malobytčianska 1421, 014 01 Bytča
detail
12.03.2018 Mandátna zmluva
261/2018
500.00 Veriton, s.r.o.
Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava
detail
09.03.2018 Licenčná zmluva
309/2018
250.00 TENDERnet, s.r.o.
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
detail
12.02.2018 Dodatok č.04 k zmluve o dodávke plynu
120/2018
0.00 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
detail
24.01.2018 Zmluva o dodávke plynu
88/2018
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
detail
17.01.2018 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
49/2018
1,633.00 Ing. Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29, 01008 Žilina
detail
02.01.2018 Mandátna zmluva
31/2018
80.00 INGSTAV ŽILINA s.r.o.
Ul. Republiky č.34, 01001 Žilina
detail
20.12.2017 Nájomná zmluva
62/2018
40.00 Slovenský pozemkový fond Bratislava
R.O. Žilina, Sad SNP 667/10, 01001 Žilina
detail
28.11.2017 Darovacia zmluva
83/2017
0.00 Ing. Marián Venclík
Turecká 257, 976 02 Turecká
detail
25.10.2017 Dohoda č. 17/25/010/079
1071/2017
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 01001 Žilina
detail
28.06.2017 Dohoda o poskytnutí príspevku
1001/2017
5,000.00 LESY Slovenskej republiky, š.p.
SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
07.06.2017 Mandátna zmluva
582/2017
900.00 JM. Investing, s.r.o.
Terchová 2115, 01306
detail
29.05.2017 Dohoda č. 20/§ 52a/2017/NP V AOTP - 2
498/2017
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
09.05.2017 Zmluva o dielo
422/2017
11,230.00 Marek Horník - TELESYS
Kunerad 186
detail
26.04.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov
423/2017
0.00 Inna Manchenko
ul. Ivana Bohuna 81-20, Žlté Vody, Dnepropetrovská oblasť, Ukrajina, prechodne: Vajanského 2691/24, 01001 Žilina
detail
15.03.2017 Zmluva č. 3/ZA/2017
305/2017
11,250.00 MV SR - Okresný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
detail
01.02.2017 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke predmetov č.2/2013 zo dňa 31.1.2013
2017-01-D
0.00 Považské múzeum v Žiline
Topoľová č.1, Žilina, 010 03
detail
26.01.2017 Zmluva o dielo č. SB2601/2017
2017-71
1,496.00 Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
detail
23.01.2017 Zmluva o dielo
2017-52
29,634.89 SEKOP Žilina, s.r.o.
Hollého 375/41, 01001 Žilina
detail
19.12.2016 Mandátna zmluva
2017-70
80.00 INGSTAV ŽILINA s.r.o.
Ul. Republiky č.34, 01001 Žilina
detail
07.12.2016 Dodatok č.2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
1319/2016
2.85 Obce: Strečno, Stráňavy, Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko, Horný Hričov, Dlhé Pole, Svederník, Divina, Divinka
obce
detail
16.11.2016 Dohoda č.16/25/010/70
1222/2016
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
17.10.2016 Zmluva o dielo 1102016
1079/2016
7,411.96 SEKOP Žilina, s.r.o.
Hollého 375/41, 010 01 Žilina
detail
12.09.2016 Zmluva o dielo
966/2016
24,896.38 ENERGO-MONT PLUS, s.r.o.
Považská Teplá 354, 017 05 Považská Bystrica
detail
05.09.2016 Zmluva o dielo 01/2016
928/2016
17,221.50 STAVMO J+M, s.r.o.
V.Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina
detail
31.08.2016 Dodatok č.1 k mluve č. 20130101a
929/2016
240.00 BENMAR s.r.o.
Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
detail
09.08.2016 Zmluva o poskytovaní služieb
841/2016
2,500.00 Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
detail
07.07.2016 Mandátna zmluva
704
350.00 Veriton, s.r.o.
Hraničná 24/A, 821 05 Bratislava
detail
07.07.2016 Zmluva o dielo
705
101,317.92 COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
detail
04.07.2016 Dohoda č.09/2016/09
888/2016
3,500.00 LESY SR, š.p.
Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
22.06.2016 Zmluva o dielo
703
0.03 METAL SERVIS Recykling s.r.o.
Príboj 549, 976 03 Slovenská Ľupča
detail
20.06.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
650
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
13.06.2016 Zmluva o poskytovaní služieb
641/2016
0.00 EuroPro Slovensko, n.o.
Na kopci 652/3, 01001 Žilina
detail
03.06.2016 Dohoda č.13/§52/2015
603/2016
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
18.04.2016 Zmluva o výpožičke
509/2016
0.00 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhé Pole
013 32 Dlhé Pole
detail
23.03.2016 Dodatok č.1 k mluve o zriadení spoločného obecného úradu Strečno
418
2.30 Obce: Strečno, Stráňavy, Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko, Horný Hričov, Svederník, Divina, Divinka
Sídla jednotlivých obcí
detail
03.03.2016 Dohoda č.12/2016/§54-ŠnZ
250/1
4,986.01 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
26.01.2016 Dohoda č.13/§52/2015
481
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
22.12.2015 Dohoda č.13/§52/2015
65
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
18.12.2015 Poistná zmluva
1276
0.00 Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
17.12.2015 Mandátna zmluva
147
80.00 INSTAV ŽILINA, s.r.o.
Ul.Republiky č.34, 010 01 Žilina
detail
10.12.2015 Dohoda č. 15/25/012/90
1255
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
24.11.2015 Elektronický zber údajov
1148
0.00 Štatistický úrad SR
Werferova 3, 040 11 Košice 11
detail
23.11.2015 Dohoda č. 15/25/010/90
1176
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
23.11.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - o Zabezpečení systému združeného nakladania odpadmi z obalov
1163
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
27.10.2015 Dodatok č.1 k mluve č. 131/2.1 MP/2015
1064
0.00 Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
26.10.2015 Zmluva o poskytnutí služieb
1126
240.00 Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
detail
27.08.2015 Dodatok č.3 k Zmluve č. 06/2011
861/2015
3,660.00 AQUABEST s.r.o.
Brodno č. 10, 010 14 Žilina
detail
30.07.2015 Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR, š.p. Banská Bystrica
853/2015
3,000.00 LESY Slovenskej republiky, š.p.
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
28.07.2015 Zmluva o dielo
761/2015
264,083.56 SKLÁDKY A ODPADY s.r.o.
Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
detail
11.05.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. PR140706
474
187.50 Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
detail
07.05.2015 Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku
434-2015
392,375.55 Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
07.05.2015 Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku - Príloha - ČASŤ 1
434-2015-P1
0.00 Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
07.05.2015 Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku - Príloha - ČASŤ 2
434-2015-P2
0.00 Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
« späť 1 2 ďalej »